Dokumenty


Certyfikat kompetencji zawodowych

Dla kogo certyfikat kompetencji – CKZ? O certyfikat kompetencji zawodowych mogą ubiegać się przewoźnicy, którzy prowadzą działalność zarobkową, związaną z transportem drogowym. Uzyskanie tego dokumentu, to potwierdzenia posługiwania się odpowiednią wiedzą oraz wykorzystywaniem określonych umiejętności…


Czy można posługiwać się dwoma kartami kierowcy?

Karta kierowcy to dokument, pozwalający zidentyfikować kierowcę pojazdu oraz przypisać do niego dane z tachografu. Do posiadania takiego dokumentu zobowiązany jest każdy kierowca przewożący osoby lub rzeczy, jeśli całkowita masa pojazdu wraz z przyczepą (naczepą)…


Dokumenty kierowcy

Co tak właściwie powinien posiadać prowadzący pojazd w momencie kontroli drogowej. Warto przeczytać artykuł aby dowiedzieć się o najważniejszych jego obowiązkach. O tym jakie dokumenty powinien posiadać kierowca w czasie kontroli to tak w zasadzie…