GITD

GITD jest to Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Jakie są zadania GITD?

Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest przede wszystkim powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i przewozu osób i rzeczy.

Eliminuje też wszystkie negatywne zjawiska jakie mogą zdarzyć się w transporcie drogowym.

Działanie GITD ma zmierzać do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym, jak również do ograniczenia degradacji dróg. Działania GITD mają na celu także zwiększenia poziomu przestrzegania prawa przez kierowców i przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe oraz ochrony rynku transportowego przed naruszeniami zasad uczciwej konkurencji.

Kolejną ważną funkcją GITD jest ochrona środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania wszelkim zagrożeniom korupcyjnym.

GITD swoje działania opiera na Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Inspekcja współdziała z wieloma jednostkami, na przykład z Policją, Strażą Graniczną, Służbą Celną.

Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje razem z Policją, zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskiej. Zadania, które muszą być wykonywane, aby funkcje GITD były spełnione, to często złożony zakres kontroli drogowych, komplikacje, które przy tym powstają, stopień trudności takich kontroli powodują, że tylko wyspecjalizowane organy, takie jak właśnie policja może je wykonywać dla GITD.

Działalność policji ogranicza się w zakresie bezpieczeństwa zaczyna się i kończy na drogach, a działalność Inspekcji muszą obejmować cały rynek transportowy, nadzorować go w imieniu Państwa.

Wszystkie kompetencje Inspekcji znajdują się na stronie internetowej.

Na stronie GITD znajdujemy też trzy podstawowe zakładki- dla kierowców, dla przedsiębiorców i dla mediów.

W zakładce dla kierowców są Akty prawne, Porady, Dyżur telefoniczny, Przewóz towarów niebezpiecznych ADR. W zakładce dla przedsiębiorców- Zezwolenia, Licencje, Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, Świadectwa Kierowcy, Certyfikaty dla pojazdów i naczep, Przesyłki kurierskie, Postępowania administracyjne, można dzięki stronie internetowej zalogować się i być na bieżąco z informacjami na temat własnych złożonych wniosków, dzięki zakładkom: Sprawdź swoje dane, Sprawdź stan realizacji wniosku, Sprawdź status Twojej paczki GLS. Na stronie są też zakładki: Raporty, Komunikaty, Kontakt, Wnioski elektroniczne. W zakładce dla mediów znajdziemy- Wiadomości, Rzecznik, Sprostowania, Materiały do pobrania, Zdjęcia.

Skład GITD

GITD składa się z : Gabinetu Głównego Inspektora; w GITD jest również: Biuro Dyrektora Generalnego; Biuro Elektronicznego Poboru Opłat; Biuro Nadzoru Inspekcyjnego; Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego; Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym; Biuro Prawne; Biuro Spraw Wewnętrznych; Biuro Informatyki i Łączności; Biuro Finansowo-Gospodarcze; Administrator Bezpieczeństwa Informacji; Pion Ochrony Informacji Niejawnych; Delegatury Terenowe Inspektoratu.

 

Be the first to comment on "GITD"

Leave a comment