Czas pracy kierowcy

Praca kierowcy związana jest z wieloma prawami i obowiązkami, których należy przestrzegać. Bardzo ważny jest czas pracy, który regulują specjalne przepisy, zarówno dla kierowców w Polsce jak i w samej Unii Europejskiej. Przekroczenie wyznaczonego limitu godzin może mieć dla pracownika przykre konsekwencje, a także stanowić zagrożenie w ruchu drogowym. Zmęczeni kierowcy wielokrotnie powodują wypadki samochodowe, których można uniknąć, jeśli tylko przestrzegaliby oni przepisów związanych z dopuszczalnymi godzinami swojej pracy za kierownicą.

Dzienny czas pracy kierowcy

Nie może on wynosić więcej niż 9 godzin, w sytuacji kiedy poprzedzony jest dwoma okresami odpoczynku dziennego lub tygodniowym i dziennym okresem odpoczynku. Kierowca w wyjątkowych sytuacjach ma jednak możliwość przedłużenia go o godzinę, maksymalnie dwa razy w ciągu jednego tygodnia. Decyzję tę podejmuje sam, nie ma konieczności porozumiewania się w tej sprawie z przełożonym. Zdarzają się także sytuacje, które z góry zakładają, że takie wydłużenie czasu pracy będzie konieczne. Wówczas kierowca informowany jest o tym przez osobę kierującą przewozem. Należy pamiętać, że czas pracy kierowcy naliczany jest co do minuty, dlatego przekroczenie go nawet o 5 minut uznane jest z góry za wydłużenie okresu.

Tygodniowy okres pracy kierowcy

Jego cechą charakterystyczną jest ograniczenie przez tygodniowe odpoczynki. W tym przypadku kierowca pomiędzy dwoma następującymi po sobie okresami odpoczynku, ma do dyspozycji 6 okresów (które trwają 24 godziny), by zrealizować zlecone mu zadania przewozowe.

Zmiana robocza kierowcy

Termin ten definiuje okres czasu, który następuje pomiędzy początkiem danej zmiany, a końcem okresu dziennego odpoczynku. Co do zasady, okres ten nie powinien przekroczyć 24 godzin.

Jazda innym pojazdem niż ciężarowy

Ograniczenie czasu pracy dotyczy nie tylko pojazdów, które podlegają rejestracji. Jeśli kierowca zostanie zatrzymany przez kontrolę drogową, ma obowiązek przedstawić dokumenty świadczące o wszystkich okresach aktywności, nawet pojazdami mniejszymi. Sytuacji w których kierowcy przed rozpoczęciem właściwego przewozu poruszają się innymi, np. samochodami osobowymi jest bardzo wiele. Wówczas nie ma znaczenia czy drugi samochód ma przymocowany tachometr.

Tygodniowy czas pracy kierowcy

Tygodniowy czas pracy liczony jest od godziny 00:00 w poniedziałek do godziny 00:00 w niedzielę. Podczas całego dnia pracy, kierowca ma obowiązek odpocząć przez conajmniej 9 godzin. Należy wziąć pod uwagę fakt, że jazda za kierownicą męczy zarówno umysł jak i wzrok, który odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Jak wynika z wyliczeń, tygodniowy czas pracy kierowcy nie powinien przekroczyć 56 godzin. Jeśli brać pod uwagę ewentualne sytuacje jego wydłużenia, maksymalnie dopuszcza się 60 godzin pracy tygodniowo i ani minuty więcej. Dodatkowo po 4,5 godzinach jazdy, kierowca zobowiązany jest wykorzystać przysługującą mu przerwę, która trwa 45 minut, z możliwością podzielenia jej na dwa okresy (pierwszy musi wynosić minimum 15 minut).

Przeczytaj również: jak często dokonywać odczytu tachografu i karty kierowcy?

Be the first to comment on "Czas pracy kierowcy"

Leave a comment