Brak obrysu rewersu wykresówki lub niepełne zalogowanie karty kierowcy w tachografie

W nawiązaniu do powyższego tematu należy odpowiednio przytoczyć a także zapoznać się ze stosownym załącznikiem. Należy przeczytać poniższy artykuł aby dowiedzieć się o najważniejszych założeniach ponieważ to z pewnością dawać może pełną wiedzę na postawioną tezę w początkowej treści rozważania tezy.

Najbardziej potrzebne informacje można odnaleźć jako załącznik nr 3 6.3 Naruszenie przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących lub cyfrowo urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i postoju. Dalsza część jako 6.3.9 dotyczy się przede wszystkim udostępnienia podczas kontroli w jednostce firmy niekompletnych danych o okresach aktywności kierowcy, dotyczy to 300zł za każdy dzień. Należy dodać również to iż załącznik nr 3 określać może wykaz naruszeń obowiązków i kar dla każdego podmiotu wykonującego przewóz drogowy. Chociaż już załącznik nr 1 13. związany jako naruszenie przepisów o tym iż używa się urządzenia rejestrujące, cyfrowe rejestrujące urządzenia, wykresówki bądź karty kierowcy.

Natomiast 13.12 – to okazanie w wielu przypadkach kontroli wykresówki bądź karty kierowcy, które tak w zasadzie nie zawierają wprowadzonych ręcznie (bądź niemechanicznie) niezbędnych danych, które są związane z okresami aktywności kierowcy 100zł za każdy pojedynczy dzień.

Należy dodać także taką informację iż załącznik nr 1 określać może wykaz wszystkich naruszeń a także wysokość grzywien za wskazane naruszenia dla każdego kierującego, który wykonuję przewóz drogowy. Data przypadająca na 1 styczeń 2012 rok, gdzie należy stwierdzać iż za brak rewersu wykresówki bądź za niekompletne zalogowanie karty kierowcy znajdujące się w tachografie cyfrowym to kara 100 zł za każdy dzień, gdzie zauważono iż brak jest stosownego obrysu rewersu bądź za nieprawidłowe zalogowanie karty kierowcy w tachografie cyfrowym. W przypadku wcześniejszych przepisów ta kara spoczywała ,,na barkach” przedsiębiorcy w momencie kontroli w firmie.

Nawiązując do sprawy tachografu analogowe to inaczej to wszystko wygląda ponieważ na rewersie wykresówki jeśli godzi o górną cześć powinna zostać widoczna podziałka godzin w dobie. Dodać o tym warto iż kierowca musi wypełniać a także obrysować kluczową podziałkę z wyjątkiem kiedy, kierowca w sposób automatyczny (rysikiem od tachografu) udokumentował poszczególny okres czasu bądź gdy prowadzący pojazd na dany okres czasu dysponuję wypełnieniem ,,zaświadczenia o działalności kierowcy”.

Kierowca po każdym zakończeniu swojego okresu prowadzenia pojazdu w dniu poprzednim wyciąga wykresówkę(po to aby pod żadnym pozorem nie została przetrzymana w pojeździe na zbyt długi okres czasu). Następnie rozpoczyna swój odpoczynek a później idzie do pojazdu o godzinie 6.00. Tuż przed odpowiednim założeniem wykresówki obrysowuję nieudokumentowany okres czasu(w tym przypadku dotyczy to godziny 00.00 tego dnia go porannej godziny jako 6.00). Kolejno kierowca zobowiązany jest to włożenia wykresówki do tachografu i rozpoczęcia swojej jazdy.

Be the first to comment on "Brak obrysu rewersu wykresówki lub niepełne zalogowanie karty kierowcy w tachografie"

Leave a comment