Kwiecień 2016

Certyfikat kompetencji zawodowych

Dla kogo certyfikat kompetencji – CKZ? O certyfikat kompetencji zawodowych mogą ubiegać się przewoźnicy, którzy prowadzą działalność zarobkową, związaną z transportem drogowym. Uzyskanie tego dokumentu, to potwierdzenia posługiwania się odpowiednią wiedzą oraz wykorzystywaniem określonych umiejętności…