Marzec 2016

Czas pracy kierowcy

Praca kierowcy związana jest z wieloma prawami i obowiązkami, których należy przestrzegać. Bardzo ważny jest czas pracy, który regulują specjalne przepisy, zarówno dla kierowców w Polsce jak i w samej Unii Europejskiej. Przekroczenie wyznaczonego limitu…