Luty 2016

Czy można posługiwać się dwoma kartami kierowcy?

Karta kierowcy to dokument, pozwalający zidentyfikować kierowcę pojazdu oraz przypisać do niego dane z tachografu. Do posiadania takiego dokumentu zobowiązany jest każdy kierowca przewożący osoby lub rzeczy, jeśli całkowita masa pojazdu wraz z przyczepą (naczepą)…