Październik 2015

GITD

GITD jest to Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Jakie są zadania GITD? Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest przede wszystkim powołany do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie wykonywania transportu drogowego i przewozu osób i rzeczy. Eliminuje…